Deze pagina is alleen beschikbaar voor mobiel.

BWP-NL-SignetBlatt
Rustgevend bos

Het belang van de bossen voor ons mensen

De boom geeft zelfs verkoelende schaduw op warme dagen.
Het bos is een biotoop, een bron van voedsel en grondstoffen. Het zorgt voor werk en inkomen. Het reinigt ons drinkwater en de lucht om in te ademen. Het beschermt ons tegen overstromingen, wind en lawaai. We vinden er rust en ontspanning.
Het bos biedt ons veel diensten die nuttig voor ons zijn en ons goed doen. Vele daarvan zijn volledig gratis. Als we het bos niet hadden, zouden we alleen tegen zeer hoge kosten over deze diensten kunnen beschikken, of zelfs helemaal niet.
Wanneer we het bos gebruiken, moeten we het op een zeer verantwoorde manier gebruiken. De veerkracht van het bos kent grenzen en de diensten ervan moeten worden bewaard voor de toekomstige generaties.
Hout is een hernieuwbare, ecologische grondstof en een hernieuwbare energiebron. Het gebruik van het bos moet zo duurzaam en efficiënt mogelijk zijn. En we moeten ons afvragen of we al in staat zijn met onze beheermethoden alle mogelijkheden van het bos te benutten. Klimaatverandering is een grote uitdaging voor het bosbeheer. Als we vandaag bosgebieden aanplanten, moeten deze ook het klimaat over 100 jaar aankunnen.
Het grootste gevaar van het bos is de roofbouw. Waar komt mijn hout vandaan? Het principe van duurzaamheid stopt niet bij de nationale grenzen. Als we ons eigen bos zorgzaam behandelen en er op een manier mee omgaan die zachtaardig is voor de natuur, maar wel grote hoeveelheden hout halen uit gebieden waar oerbossen worden gekapt, zijn we verkeerd bezig.
 

Waldleistungen von 1 Hektar Wald der Niedersächsischen Landesforsten

VRIJE TIJD
Per hectare bos voor wandelingen, rust en ontspanning is 35 meter beschikbaar voor recreatieve paden.
HOUTLEVERANCIER
Per hectare bos in de staatsbossen van Nedersaksen is 300 kubieke meter houtvoorraad beschikbaar. Er wordt minder weggenomen dan er aangroeit.
DRINKWATER
Op één hectare bos wordt afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en de geologie elk jaar 1.500 m3 grondwater gevormd.
CO2-opslag
Ø 10 ton CO2-binding
Jaarlijks worden er grote hoeveelheden koolstof opgeslagen in hernieuwbaar hout – pure klimaatbescherming!
Het bos heeft veel functies.
Het levert hout, beschermt het water, de bodem en de lucht, het slaat CO2 op en het biedt ons veel ruimte voor sportieve activiteiten, ontspanning, sport en spel. De “diensten” zijn gratis en kunnen niet worden vervangen. Wanneer we gebruikmaken van het bos, moeten we er voorzichtig mee zijn, zodat het niet wordt vernietigd. Soms gebruiken we het bos niet, zodat het zich ongestoord kan ontwikkelen en oud kan worden.
De natuurruil geeft aan waar het bos zich ongestoord kan ontwikkelen. Hier heeft de natuur voorrang en blijven wij mensen op de paden en genieten van en bewonderen wat de natuur in de bossen ons te bieden heeft.

Het volgende station wacht op je.